DZSS

Kurs instruktorów strzelectwa sportowego

Kurs instruktorów strzelectwa sportowego

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego. Kurs odbędzie się w terminie: 04.05-30.06.2019 w wymiarze: część ogólna 80 godzin, część specjalistyczna 130 godzin, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).

Kurs prowadzącego strzelanie

Kurs prowadzącego strzelanie

Kurs prowadzącego strzelanie dla osób posiadających patent i licencję PZSS odbędzie się w terminie 23-24.03.2019 r. Koszt kursu wynosi 400,00 zł (w tym wydanie legitymacji Prowadzącego Strzelania przez Polski Związek Strzelectwa Sportowgo.Kurs odbywać się będzie na strzelnicy WKS Śląsk, 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.Zgłoszenia do 20.03.2019 r. w sekretariacie, lub e-mail: dzss@interia.pl.Wpłata na konto:Dolnośląski ZwiązekWięcej oKurs prowadzącego strzelanie[…]