Kurs prowadzącego strzelanie

Kurs prowadzącego strzelanie dla osób posiadających patent i licencję PZSS odbędzie się w terminie 23-24.03.2019 r.
Koszt kursu wynosi 400,00 zł (w tym wydanie legitymacji Prowadzącego Strzelania przez Polski Związek Strzelectwa Sportowgo.
Kurs odbywać się będzie na strzelnicy WKS Śląsk, 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36.
Zgłoszenia do 20.03.2019 r. w sekretariacie, lub e-mail: dzss@interia.pl.
Wpłata na konto:
Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
Bank Millenium, nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005