Kurs dla Instruktorów Strzelectwa Sportowego 27.X-03.II (legitymacja PZSS)

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Śląsk” 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.

Kurs odbywa się w wymiarze:
część ogólna 80 godzin + część specjalistyczna 130 godzin, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).

Planowane terminy zjazdów:
1. 27-28 październik Część ogólna
2. 17-18 listopad Część ogólna
3. 24-25 listopad Część ogólna
4. 1-2 grudzień Część specjalistyczna
5. 8-9 grudzień Część specjalistyczna
6. 15-16 grudzień Część specjalistyczna
7. 12-13 styczeń Część specjalistyczna
8. 19-20 styczeń Część specjalistyczna
9. 26-27 styczeń Strzelania Dynamiczne Część specjalistyczna
10. 2-3 luty Część specjalistyczna, 2- strzelania Bojowe, pierwsza pomoc – EGZAMIN z całości

Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują:
– tytuł instruktora strzelectwa sportowego (legitymacja wydana przez PZSS)
Dodatkowo można uzyskać dla osób posiadających Patent i Licencję PZSS:
– uprawnienia Sędziego Strzelectwa Sportowego klasy III
– legitymację Prowadzącego Strzelanie

Wymagania:
– Obecność na wykładach i ćwiczeniach,
– Opanowanie wiedzy zawartej w programie kursu,
– Zaliczenie pracy kontrolnej,
– Zaliczenie testów znajomości regulaminów strzelań,
– Zaliczenie sprawdzianu praktycznego: sprawność specjalna, ukierunkowana i ogólna,
– Zaliczenie praktyczne: organizacji zawodów i sędziowania,
– Zaliczenie z zakresu prowadzenia zajęć,
– Zaliczenie prowadzenia obserwacji zawodów,
– Uzyskanie wymaganego wyniku w strzelaniu egzaminacyjnym.

Wymagane dokumenty:
– Kwestionariusz osobowy,
– Poświadczenie (dyplom) posiadanego minimum wykształcenia średniego,
– Zdjęcie legitymacyjne,
– Inne dokumenty potwierdzające kontakt ze strzelectwem (legitymacja członkowska klubu, patent, licencja PZSS, klasa sportowa, itp.)

Opłaty:
– Opłata za kurs – 1900,00 pln
– Wydanie legitymacji instruktora PZSS – 100,00 pln
– Wydanie legitymacji sędziego III klasy DZSS – 50,00 pln

Dane do przelewu:
Bank Millennium nr 83 1160 2202 0000 0002 2852 5005
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3

Robert Pietruch tel. 602 342 135 e-mail: dzss@interia.pl
Natalia Król tel. 605 370 119 e-mail: natkro93@gmail.com

[su_button url=”http://dzss.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/Oferta-KURS-IS-2018.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#2d55ef” wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: handshake-o” desc=”Oferta”]KURS INSTRUKTORA PZSS[/su_button]

[su_button url=”http://dzss.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/Kwestionariusz.pdf” target=”blank” style=”glass” background=”#2d55ef” wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: address-card” desc=”pobierz”]KWESTIONARIUSZ OSOBOWY[/su_button]